Igniss Energy

Igniss Energy là công ty hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải. Igniss Energy đem đến Việt Nam công nghệ xử lý tiên tiến nhằm cải thiện môi trường sống tốt đẹp hơn.