Mipec Tower Tay Son

Mipec Tower Tây Sơn là đơn vị thuộc Tập đoàn dầu khí Quân Đội hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Tổ hợp trung tâm thương mại & Chung cư.