NGO International

NGO International hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải. Giải pháp tiên tiến của NGO có thể áp dụng cho nhiều qui mô khác nhau từ hộ gia đình, trường học đến các khu công nghiệp, chế biến lớn.

Chi phí thấp, công nghệ hiện đại, hiệu suất cao, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu ra là thế mạnh của NGO International.