Who we are

Northern Logo Co., LTD (Nologo) là Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Thiết kế quảng cáo thương mại. Nologo gồm nhiều bạn trẻ cùng chung đam mê, nhiệt huyết, dám đương đầu thử thách để tự khẳng định thông qua những ý tưởng sáng tạo, đột phá, có giá trị thực tế cao trong lĩnh vực Thiết kế quảng cáo thương mại tại Việt Nam.

Chủ trương của Northern Logo Co., LTD là lấy con người làm trung tâm của sự phát triển nhưng không dựa trên bất kỳ một cá nhân kiệt xuất nào mà dựa trên nỗ lực của cả một tập thể, hoạt động theo một định hướng thống nhất nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật thiết kế.